Share |

Sisäinen vaihto Kiinteistö Oy Vuokatin Lepokatissa 

Mikäli haluatte jättää oman Lepokatti-viikkonne sisäiseen vaihtoon, on siitä ilmoitettava viimeistään 4 viikkoa ennen kyseisen viikon alkua ja aikaisintaan 2 vuotta ennen viikon alkua.

Vaihtoviikon voitte käyttää 2 vuoden sisällä siitä kun kyseisen viikon alkamisaika alkaa.

Sisäiseen vaihtoon jättäminen tapahtuu aina kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeitse.

Myös vaihdon toteutumisesta ilmoitetaan sähköpostilla tai kirjeitse.

Toteutuneesta vaihdosta peritään 50 € maksu vaihtajalta suoraan palvelun tuottajalle.

Maksu pitää olla suoritettuna ennen loman alkua, vaihdon vahvistumisesta maksuaika 7 vrk.

Sisäiseen vaihtoon jättämisen edellytys on, että kaikki maksuvelvoitteet on suoritettu

Kiinteistö Oy Vuokatin Lepokatille.

Sisäisten vaihtojen hallinnollisesta järjestämisestä vastaa MLA-yhtiö Oy

Sisäisiä vaihtoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä puh 050 3394220 tai

sähköpostitse: mla@mla-yhtio.fi