Yhtiökokous
Yhtiökokous päättää muun muassa voiton jakamisesta ja hallituksen jäsenten valitsemisesta. Yhtiökokous on osakkeenomistajille vuoden tärkein tilaisuus vaikuttaa yhtiön asioihin.

Yhtiökokoukset
Kiinteistö Oy Vuokatin Lepokatti yhtiökokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm.

• tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
• voiton jakamisesta
• vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta.

Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat lisäksi mm.

• yhtiöjärjestyksen muuttaminen
• päättäminen osakepääoman muuttamisesta

Linkit kokousasiakirjoihin

Yhtiökokous 2015

Yhtiökokous 2016

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2018

Yhtiökokous 2019

Ylimääräinen yhtiökokous 30.12.2019

Yhtiökokous 2021

Yhtiökokous 2022